Regulaminy:

 

1. Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców.

2. Regulamin napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z    członkami  zwalniającymi lokale.

3. Regulamin przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży oraz na dzierżawę terenu.

4. Regulamin przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności.

5. Regulamin rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

6. Regulamin rozliczenia energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

7. Regulamin Komisji Rewizyjnej.

8. Regulamin Komisji Legislacyjnej.

9. Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

10. Regulamin rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

11. Regulamin przeprowadzania przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego o statucie odrębnej własności.

12. Regulamin napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń.

13. Regulamin rozliczania energii cieplnej - CO i CW.

14. Regulamin rozliczania kosztów GZM.

15. Regulamin Pracy i wynagrodzenia.

16. Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszy remontowych.

17. Regulamin tworzenia funduszu, oraz gospodarka finansowa.

18. Regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

19. Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, zamiany mieszkań.

20. Regulamin przeprowadzania przetargów na roboty, usługi i dostawy.

21. Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej.

22. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. - nieaktualny

23. Regulamin Zarządu.

24. Regulamin Rady Nadzorczej.

25. Regulamin Kontroli Wewnętrznej.

26. Polityka Rachunkowości - Instrukcja kasowa - dokumenty tylko do wglądu w biurze SM Słubice ze względu na jego wielkość.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


Prezes Spółdzielni przyjmuje interesantów w sprawach innych niż sprawy bieżące dotyczące usterek, napraw w każdy wtorek tygodnia w godzinach 12.00 - 14.00 w siedzibie Spółdzielni.
W razie potrzeby możliwe jest umówienie innego terminu spotkania telefonicznie, lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni.


Podstawa: Uchwała numer 5/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 25.01.2024 roku.


informacja w sprawie czynszu

Spółdzielnia Mieszkaniowa pragnie poinformować zainteresowane osoby, które chcą uzyskać telefonicznie informacje na temat swojego czynszu, że w trakcie weryfikacji telefonicznej niezbędne będzie podanie 11-to cyfrowego numeru identyfikacyjnego wraz z adresem lokalu i nazwiskiem właściciela. Numer ten znajduje się na każdym naliczeniu czynszu, lub można go otrzymać osobiście w biurze SM Słubice.

 

Na podstawie zawartej umowy z Bankiem Pekao S.A. w Słubicach przy ulicy Seelowskiej 1 od dnia 01.08.2018 można dokonywać wpłat gotówkowych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawy gruntu w wyżej wymienionym banku bez prowizji bankowej.

 

Przypominamy, że termin płatności za czynsz mija 20-tego każdego miesiąca.

 

Pobierz druk wpłaty

 

poznaj swojego dzielnicowego


Chcesz skontaktować się ze swoim dzielnicowym, ale nie wiesz jak? Potrzebujesz pomocy lub fachowej porady? Skorzystaj z poniższego linku i umów się na spotkanie już dziś! W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego, osobistego z właściwym dzielnicowym, prosimy o kontakt pod numerem telefonu dyżurnego 95 759 28 11 lub 95 759 28 12.

 


Informacja RODO. ∇

 


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych przez PUK Słubice na 2024 rok.  ∇

 


e-mapa Słubice

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. zobacz więcej